• HACAMAT KONYA KURSU
 • KONYA HACAMAT hacamatta 1 numara
 • KONYA haccamlar birliği
 • KONYA İSLAMİ HACAMAT
 • KONYA BAYAN HACAMATÇI
 • KONAY HACAMAT TEDAVİSİ MERKEZİ
 • KONYA HACAMAT KURSU
 • KONYA HACAMAT MERKEZİ
 • KONYA HACAMAT KURSU SÜLÜK KURSU
 • KONYA HACAMAT BASINDA TELEVİZYONDA
 • HACAMAT KONYA KLİNİK MERKEZİ
 • KONYA AKUPUNKTUR KURSU
 • KONYA MANUEL TERAPİ KURSU MERKEZİ
 • KONYA HACAMAT UZMANI HACAMAT TAKVİMİ
 • KONYA HACAMAT EGİTİMİ SAKARYA
 • HACAMAT NEDİR NASIL YAPILIR

Preventive Healthcare

Preventive Healthcare

KONYA HACAMAT PİREVENTİNE MEDİCANA HACAMAT MEDİCARE HACAMAT CUPPİNG TEDAVİ HİJAMA HİJAMAT HİCAME

 Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik 

Koruyucu hekimlik  birey ya da toplum olarak hastalıkların ortaya çıkmasını ya da ağırlaşmasını engelleyici önlemler üzerinde çalışan hekimlik dalıdır.

Şu hadisi Şerifte bu konu işlenmiştir peygamberimiz SAV şöyle buyuruyor sizden biri uykudan kalkınca ellerini yıkamadan  kabın içine daldırmasın ( hadisi şerif) yine başka bir hadisi şerifte yemekten önce elleri yıkamayı emrederdi  (hadişi şerif ).

Artık idarecilerin çoğu hastalıkları önlemenin tedaviden daha akılcı bir yol oldu­ğunu ve devlete daha az maddî yük getirdiğini kabul etmiş durumdadır.

Bu da etkili halk sağlığı programlarını uygulamakla yürütülebilir  Halk ya da kamu sağlığı uygulamaları temiz su ihtiyacının karşılanmasından dükkânlarda satılan yiyecek ve içeceklerin denetlenmesine kadar çok geniş bir alanı içine alır.

Lokanta, otel, hastane, okul ve benzeri yerlerde mutfakların, pastane ve fırınla­rın, mezbahaların temiz ve sağlık şartlarına uygun olmasını sağlamak. Hava, su ve toprağın sanayi atıklarıyla kirlenmesini engelleyici tedbirler alarak çevre sağlığının korunması, genel tuva­letlerin temizliği, konutlar, fabrikalar, sinema ve tiyatro salonları ile otobüs, tren, uçak, gemi gibi toplu taşıma araçlarındaki sağlık ve güvenlik önlemlerinin denetlemek. Sağlığa zararlı ilaç üretimini engellemek amacıyla ilaç firmalarının sıkı gözetim altında tutul

modern tıbb hastalıklardan korunma için tedbir almış fakat bu konuda yeterli olamamıştır oysa islami yöntemler saglıklı olmayı koruyucu olarak tavsiye etmiştir,

Halk sağlığı programlarının temel direkle­rinden biri, bireylerin ve toplumun hastalık­lardan korunmasını, hastalıklarla savaşarak ve çevre koşullarını iyileştirerek yaşam süresi­nin uzatılmasını amaçlayan koruyucu hekim­liktir. Bu alanda çalışan uzmanlar, toplumda yaygın olan bulaşıcı ve salgın hastalıkların neden kaynaklandığını, nasıl yayıldığını ve bu hastalıkların önünü almak için ne yapılması gerektiğini tespit ederler. Temizlik şartlarına özen göstermemenin ya da aşırı alkol ve sigara içmek gibi belirli alışkanlıkların doğu­racağı sağlık problemleri konusunda halkı ikaz için eğitim programları hazırlarlar. Ayrı­ca, düzenli sağlık taraması yaparak, kanser gibi bazı hastalıkları iyileşme şansının çok daha yüksek olduğu başlangıç döneminde tespit etmek ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşıla­ma kampanyaları düzenlemek de koruyucu hekimlerin görevidir.

Hacamat ile koruyucu hekimlik hastalanmadan önce koruyucu sünnet olduğu için bu tedaviye başvurmaktır.

Bu müthiş bir koruyucu hekimliktir. Yıllardır binlerce hasta üzerinde KONYA HACAMAT ve EBUSADULLAH olarak uygulamalarımız sonucu bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Tıbbı nebevi koruyucu hekimliktir.

 
Preventive Medicine  Preventive Healthcare  Holistic Health  General Health