• HACAMAT KONYA KURSU
 • KONYA HACAMAT hacamatta 1 numara
 • KONYA haccamlar birliği
 • KONYA İSLAMİ HACAMAT
 • KONYA BAYAN HACAMATÇI
 • KONAY HACAMAT TEDAVİSİ MERKEZİ
 • KONYA HACAMAT KURSU
 • KONYA HACAMAT MERKEZİ
 • KONYA HACAMAT KURSU SÜLÜK KURSU
 • KONYA HACAMAT BASINDA TELEVİZYONDA
 • HACAMAT KONYA KLİNİK MERKEZİ
 • KONYA AKUPUNKTUR KURSU
 • KONYA MANUEL TERAPİ KURSU MERKEZİ
 • KONYA HACAMAT UZMANI HACAMAT TAKVİMİ
 • KONYA HACAMAT EGİTİMİ SAKARYA
 • HACAMAT NEDİR NASIL YAPILIR

Preventive Medicine

Preventive Medicine

KORUYUCU HACAMAT ŞEKİLLERİ KONYA HACAMAT TAN

 Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik 

Koruyucu hekimlik birey ya da toplum olarak hastalıkların ortaya çıkmasını ya da ağırlaşmasını engelleyici önlemler üzerinde çalışan koruyucu hekimlik dalıdır.

KONYA HACAMAT EBUSADULLAH Artık idarecilerin çoğu  hastalıkları önlemenin tedaviden daha akılcı bir yol oldu­ğunu ve devlete daha az maddî yük getirdiğini kabul etmiş durumdadır   Bu da etkili halk sağlığı programlarını uygulamakla yürütülebilir.

Halk ya da kamu sağlığı uygulamaları temiz su ihtiyacının karşılanmasından dükkânlarda satılan yiyecek ve içeceklerin denetlenmesine dezenfektesine kadar çok geniş bir alanı içine alır.

Lokantalar  oteller hastaneler  okullar  ve benzeri yerlerde mutfakların pastane ve fırınla­rıların mezbahalardaki temiz ve sağlık şartlarına uygun olmasını sağlamak.

Havanın  suyun  ve toprağın sanayi atıklarıyla kirlenmesini engelleyici tedbirler alarak halk çevre sağlığının korunması  genel tuva­letlerin temizliği konutları  fabrikaları  ile otobüs tren uçak  gemiler  gibi toplu taşımalı  araçlarında olan sağlık ve güvenlik önlemlerinin denetlemektir.

Sağlığa zararlı ilaç üretimini engellemek amacıyla ilaç firmalarının sıkı gözetim altında tutulması bu uygulamaların yalnızca bir bölümüdür olmalıdır. 

Halk sağlığı çalışmaları hemen her ülkede devlet eliyle yürütülürler lakin devletin kadrolarıda batılı kapitalistler işbirlikçiler tarafından kuşatma kuşatma altındadır .

Bu alanda en büyük uluslararası kuruluş olan D S Ö  de ülkeler arasında yardımlaşmayı bilgi alışveri­şini ve ortak kampanyaların yürütülmesini sağlar.

Halk sağlığı programlarının temel direkle­rinden biri de bireylerin ve toplumun hastalık­lardan korunmasını hastalıklarla karşı mücadele ederek ve çevre koşullarını iyileştirerek yaşam süresi­nin saglıklı olmasını amaçlayan koruyucu hekim­liktir.

Bu alanda çalışma yapan  uzmanlar  toplumda yaygın olan bulaşıcı ve salgın hastalıkların neden kaynaklanıyor oldugunu nasıl yayıldığını ve bu hastalıkların önünü almak için ne yapılması gerektiğini tespit etmeleri gerekir.

Lakin beşeri hukukun hakim oldugu sistemler ve onu ayakta tutan karunlar halk saglıgını hiçe sayarak helal haram kavramlarını redderek zararlı haram içeceklerin satışını yaparlar  ve kendi içeresinde çelişkili daranış içerisindedir tabi olarak ta insan saglıgını tehlikededir.

Temizlik şartlarına özen göstermemenin ya da aşırı alkol ve sigara içmek gibi belirli alışkanlıkların doğu­racağı sağlık problemleri konusunda halkı ikaz için eğitim programları hazırlarlar.

Ayrı­ca, düzenli sağlık taraması yaparak  kanser gibi bazı hastalıkları iyileşme şansının çok daha yüksek olduğu başlangıç döneminde tespit etmek ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşıla­ma kampanyaları düzenlemek de koruyucu hekimlerin görevidir.

Hacamat ile koruyucu hekimlik hastalanmadan önce koruyucu sünnet olduğu için bu tedaviye başvurmaktır. Bu müthiş bir koruyucu hekimliktir.

Yıllardır binlerce hasta üzerinde KONYA HACAMAT ve EBUSADULLAH olarak uygulamalarımız sonucu bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Tıbbı nebevi koruyucu hekimliktir.

 
Preventive Medicine   Preventive Healthcare   Holistic Health   General Health